Polityka energetyczna Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.

Jedną z podstawowych zasad postępowania pracowników Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. (dalej: DMBH), jest dbałość o odpowiednie wykorzystanie i zużycie energii.

DMBH zobowiązuje się:

  • prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami prawa oraz innymi regulacjami, dotyczącymi DMBH, które są powiązane z wykorzystaniem i zużyciem energii oraz wynikiem energetycznym,
  • wdrożyć, utrzymywać i ciągle udoskonalać system dotyczący zarządzania energią, zgodny z normą ISO 50001,
  • do ciągłego doskonalenia wyniku energetycznego,
  • zapewnić dostępność informacji i wszelkich zasobów niezbędnych dla osiągnięcia postawionych celów energetycznych.

Celem i zadaniem DMBH jest:

  • dążenie do jak najefektywniejszego zarządzania energią,
  • minimalizowanie zużycia energii i surowców energetycznych,
  • wspieranie zakupu energooszczędnych produktów i usług oraz zapewnienie poprawy wyniku energetycznego.

Polityka energetyczna DMBH będzie weryfikowana, a w razie konieczności wprowadzenia zmian aktualizowana.

Informujemy, że strony Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.