Oferta publiczna akcji Grupa Pracuj S.A.


Sprawdź szczegóły

Niniejszy materiał jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 oraz nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki.
Niniejszy materiał jest adresowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni.
Niniejszy materiał publikowany jest w związku z planowaną ofertą publiczną akcji Grupa Pracuj S.A. („Emitent”). Publiczna oferta akcji Emitenta na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu sporządzonego w języku polskim, który będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Emitencie i akcjach Emitenta, a także o dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym. Prospekt Emitenta jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (www.grupapracuj.pl) (oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Trigon Dom Maklerski S.A. (www.trigon.pl)) po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Emitenta. Inwestorzy powinni przeczytać prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Emitenta.Najnowsze informacje


Aktualny kod LEI

Kod identyfikujący podmioty zawierające transakcje na rynkach finansowych
Inwestor będący osobą prawną, jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej lub osobą fizyczną z działalnością gospodarczą, powinien posiadać aktualny kod LEI

Dowiedz się więcej
Indirect Clearing

DMBH oferuje usługę Indirect Clearing dla klientów profesjonalnych
Usługa w zakresie rozliczeń pośrednich w odniesieniu do derywatów znajdujących się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

wersja polska english version
Doradztwo inwestycyjne

Nowe, rozszerzone strategie inwestycyjne
Jeszcze lepiej dopasowane do potrzeb i celów inwestycyjnych naszych Klientów.

Dowiedz się więcej
CitiFX Stocks

Najnowsza i najbardziej innowacyjna elektroniczna platforma inwestycyjna.
Oferuje dostęp m.in do zagranicznego rynku kapitałowego i jednocześnie do rynku walutowego, pozwalając w tym samym czasie obserwować zmiany na obu rynkach.

Dowiedz się więcej

Nasze publikacje


Aktualności

Oferta publiczna akcji Celon Pharma S.A.
1 lipca 2021

Sprawdź więcej
Wzory umów

Wzory umów
Wzory umów dla klientów

Sprawdź więcej
Tabele opłat i prowizji

Tabele opłat i prowizji
Tabele opłat i prowizji

Sprawdź
Dokumenty

Regulaminy, Informacje finansowe, RODO
Informacje o zmianach w ofercie

Sprawdź

Rozwijamy się, żeby dostarczyć naszym Klientom produkty najwyższej jakości! Dziękujemy za Państwa zaufanie.


Institutional Investor 2021
Zespół Analiz DMBH zajął 3 miejsce w rankingu Institutional Investor 2021 r w Grupie CE3, w której to Polska stanowi główny komponent.
W indywidualnych rankingach Piotr Dzięciołowski zajął 2 miejsce w sektorze Utilities, a Andrzej Powierża był tuż za podium w sektorze Financials.

Institutional Investor 2017
Zespól Analiz zdobył 1 miejsce w rankingu Institutional Investor

GPW 2018
Najwyższy udział lokalnego Członka Giełdy w obrotach sesyjnych na Rynku Głównym GPW.

GPW 2016
Najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku głównym.

Informujemy, że strony Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.