Polityka Środowiskowa Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.

Jedną z podstawowych zasad postępowania pracowników Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. (dalej: DMBH) jest dbałość o środowisko naturalne. Działalność DMBH prowadzona jest w ekologiczny i społecznie odpowiedzialny sposób, jak również w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Wszelkie pro-środowiskowe działania DMBH będą na bieżąco doskonalone oraz łagodzone będą niekorzystne wpływy na środowisko.

DMBH zobowiązuje się:

  • prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami prawa i innymi wymaganiami z zakresu ochrony środowiska oraz zgodnie ze zobowiązaniami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego,
  • wdrożyć, utrzymywać i ciągle udoskonalać system dotyczący zarządzania środowiskowego, który będzie zgodny z normą ISO 14001.

DMBH, jako instytucja finansowa, identyfikuje swój wpływ na środowisko naturalne i jest go świadomy. Oddziaływanie DMBH na środowisko można podzielić na dwa główne obszary:

  • oddziaływanie bezpośrednie, wynikające z prowadzonej działalności m.in.: generowanie, składowanie i utylizację odpadów oraz zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, emisji hałasu, zużycia energii.
  • oddziaływanie pośrednie, tj. emisja zanieczyszczeń do atmosfery związana z wykorzystaniem energii oraz wykorzystanie produktów np. papieru, energii, urządzeń do których produkcji wykorzystuje się surowce naturalne.

Działania DMBH mają na celu łagodzenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne.

Poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne, oraz inne inicjatywy, zwiększana jest świadomość środowiskową pracowników DMBH. DMBH stara się również zachęcać swoich podwykonawców i dostawców do łagodzenia swojego negatywnego wpływu na środowisko oraz wspierać ich w podejmowaniu inicjatyw proekologicznych.

Celem DMBH jest:

  • prowadzenie segregacji odpadów i ich recycling,
  • ograniczanie bezpośredniej i pośredniej emisji gazów,
  • dążenie do jak najefektywniejszego zarządzania mediami w szczególności energii.

Treść niniejszej polityki środowiskowej została przekazana pracownikom DMBH oraz jest dostępna na stronie internetowej firmy. Polityka środowiskowa DMBH będzie regularnie weryfikowana i aktualizowana.

Informujemy, że strony Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.