Informacje o zmianach w ofercie

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2019 r. DMBH wdraża zmiany w sposobie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. Kluczową zmianą jest rozszerzenie zakresu instrumentów będących przedmiotem doradztwa o obligacje oraz rozszerzenie dostępnych strategii inwestycyjnych. W związku z wprowadzonymi modyfikacjami od 1 lipca 2019 zmianie ulega Regulamin świadczenia przez DMBH usługi doradztwa inwestycyjnego.

Regulamin świadczenia przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. usług doradztwa inwestycyjnego

Regulaminy

Informacje finansowe

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. („DMBH”) niniejszym informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez DMBH, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z DMBH na adres ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną, poprzez: dmbh.daneosobowe@citi.com

KID'y

DOKUMENTY KID W JĘZYKU POLSKIM

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na fakt, że twórcy poniższych instrumentów PRIIP, o których mowa w Rozporządzeniu PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, nie sporządzili dokumentów KID w języku polskim, DMBH dokładając należytej staranności przedstawia poniżej tłumaczenie KID – ów, z zastrzeżeniem jednak, że DMBH nie jest twórcą PRIIP ani autorem tych dokumentów i nie bierze odpowiedzialności za ich treść. W razie wątpliwości lub rozbieżności wersją dominującą nad poniższym tłumaczeniem jest wersja angielska.

Informujemy, że strony Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.