TRYB PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO BANKU HANDLOWEGO S.A.


Każdy Klient może złożyć reklamację, w którym może zgłosić zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez DMBH lub działalności DMBH.

Reklamacje należy złożyć do DMBH:

  • w formie pisemnej (listownie), lub
  • składane telefonicznie, lub
  • w formie elektronicznej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. poczta elektroniczna)

W przypadku złożenia reklamacji w sposób inny niż listownie, DMBH na życzenie Klienta przekazuje mu potwierdzenie złożenia reklamacji w trybie z nim uzgodnionym.

Reklamacja powinna zawierać:

  • opis zdarzenia, które jest jej przedmiotem
  • podanie nazwiska pracownika obsługującego klienta (lub okoliczności pozwalających na jego identyfikację)
  • w przypadku poniesienia szkody, określenie w sposób wyraźny roszczenia Klienta z tytułu reklamacji

Reklamacje wniesione do DMBH są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Informujemy, że strony Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.