TRYB PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO BANKU HANDLOWEGO S.A.


Każdy Klient może złożyć reklamację, w którym może zgłosić zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez DMBH lub działalności DMBH.

Reklamacje należy złożyć do DMBH:

  • w formie pisemnej (listownie), lub
  • osobiście za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta lub Punktu Przyjmowania Zleceń, lub
  • składane telefonicznie, lub
  • w formie elektronicznej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. poczta elektroniczna)

W przypadku złożenia reklamacji w sposób inny niż listownie, DMBH na życzenie Klienta przekazuje mu potwierdzenie złożenia reklamacji w trybie z nim uzgodnionym.

Reklamacja powinna zawierać:

  • opis zdarzenia, które jest jej przedmiotem
  • podanie nazwiska pracownika obsługującego klienta (lub okoliczności pozwalających na jego identyfikację)
  • w przypadku poniesienia szkody, określenie w sposób wyraźny roszczenia Klienta z tytułu reklamacji

Reklamacje wniesione do DMBH są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.


Punkt Obsługi Klientów

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
Tel. (+48 22) 532 32 32
Tel. (+48 22) 532 32 33

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00

Telecentrum DMBH

Tel. (+48 22) 690 11 11
Tel. (+48 22) 692 24 84

(w przypadku dwóch ostatnich numerów należy wybrać opcje połączenia z Domem Maklerskim)
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00

Informujemy, że strony Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.