Łączy rachunek inwestycyjny (rachunek papierów wartościowych oraz rachunek pieniężny) w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A. z kontem osobistym w banku Citi Handlowy („Bank”).

Usługa umożliwia Klientowi składanie zleceń kupna papierów wartościowych w DMBH z wykorzystaniem środków pieniężnych znajdujących się na koncie osobistym w Banku, bez każdorazowego składania dyspozycji przelewu zasilającego rachunek inwestycyjny oraz zwrot środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego na rachunek bankowy, po rozliczeniu sesji giełdowej, bez oddzielnej dyspozycji Klienta w przypadku: niezrealizowania zlecenia kupna, uwolnienia nadwyżek środków pieniężnych lub wpływu środków na rachunek inwestycyjny z innych tytułów (np. dywidendy, odsetki, środki z wykupu obligacji).

Pakiet Inwestora umożliwia :

Inwestowanie bez konieczności utrzymywania gotówki na rachunku inwestycyjnym
Bezpłatny online transfer środków pieniężnych pomiędzy DMBH a Citi Handlowy
Wykorzystanie na inwestycje giełdowe środków pieniężnych zdeponowanych w Citi Handlowy
Korzystanie z oprocentowania dostępnego w Citi Handlowy
Transfer wolnych środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego na konto osobiste na koniec każdego dnia roboczego
Nieograniczony dostęp do całości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

ZASADY DZIAŁANIA PAKIETu INWESTORA :

  • Zlecenia zakupu z instrumentów wykorzystaniem środków pieniężnych zgromadzonych na koncie osobistym w Citi Handlowy dotyczą wszystkich papierów wartościowych.
  • Przedmiotem codziennego transferu środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego w DMBH na konto osobiste w CitiHandlowy są wszelkie dostępne, niezablokowane środki pieniężne Inwestora zgormadzone na rachunku inwestycyjnym w DMBH. Ww. transfer ma miejsce każdego dnia roboczego, po ostatecznym rozliczeniu sesji giełdowej przez DMBH danego dnia. (Po godzinie 17.00.) (Uwaga: Środki uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych, zgodnie z przepisami obowiązujących na rynku kapitałowym w Polsce, staja się środkami dostępnymi dla Klienta w dnu T+2 – po rozliczeniu sesji giełdowej w drugim dniu rozliczeniowym po sprzedaży tych papierów wartościowych (D+2) ).
  • DMBH zastrzega sobie prawo nieprzekazania dostępnych środków pieniężnych do Citi Handlowy w przypadku, gdy na skutek uwarunkowań technicznych występuje znaczne opóźnienie w określeniu salda pieniężnego Klientów w DMBH, w szczególności w następstwie: opóźnienia rozliczenia przez właściwa izbę rozliczeniową lub awarię infrastruktury informatycznej DMBH lub izby rozliczeniowej. W tym przypadku środki przekazywane są następnego dnia roboczego.
  • Składający zlecenie zakupu papierów wartościowych ze środków zgromadzonych na rachunku w Citi Handlowy obowiązany jest posiadać na koncie osobistym środki pieniężne w wysokości sumy wartości zlecenia (dla zleceń z limitem: liczba papierów wartościowych x limit ceny, dla zleceń bez limitu ceny: liczba papierów wartościowych x cena ich ostatniego notowania powiększona o dopuszczalny maksymalny wzrost cen papierów wartościowych) i należnej prowizji DMBH.
Informujemy, że strony Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.