Rachunek internetowy
Inwestor indywidualny

Jak zawrzeć umowę
Osoby zainteresowane otwarciem rachunku inwestycyjnego w naszym Domu Maklerskim, przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego powinny zapoznać się z „Regulaminem wykonywania przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych”, „Regulaminem wykonywania przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz otwierania i prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych” oraz „Tabelą opłat i prowizji” będącą częścią wymienionych dokumentów. Po zapoznaniu się z powyższymi dokumentami, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższym schematem:
 • Wypełnij formularz rejestracyjny:
  Na stronie internetowej znajduje się formularz rejestracyjny. Wypełniony i zaakceptowany formularz trafia do Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., gdzie zostaje sprawdzony pod względem kompletności danych. Na podstawie podanych danych przygotowujemy umowy.
 • Czekaj na dokumenty z Domu Maklerskiego:
  Do wybranego w formularzu rejestracyjnym Punktu Przyjmowania Zleceń, Dom Maklerski listem poleconym priorytetowym wysyła komplet dokumentów i umów. Po otrzymaniu przesyłki pracownik Punktu Przyjmowania Zleceń skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu spotkania.
 • Podpisz umowę:
  W wybranym Punkcie należy podpisać umowę. W tym celu należy spotkać się w umówionym wcześniej terminie z pracownikiem Banku. W celu ustalenia tożsamości, niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego oraz dodatkowego dokumentu ze zdjęciem. Podpisane dokumenty pracownik odeśle do Domu Maklerskiego. Po ich otrzymaniu, DMBH otworzy rachunek inwestycyjny. Kopia umowy zostanie odesłana do Państwa pocztą. Oddzielną przesyłką wysłane zostanie karta z hasłem niezbędnym do korzystania z usług internetowych.
 • Aktywuj dostęp internetowy:
  Aby aktywować dostęp do usług internetowych, powinni skontaktować się Państwo z Telecentrum DMBH pod numerem telefonu 801 322 484 lub (+48 22) 690 11 11. Po podaniu hasła telefonicznego zgodnego z podanym na formularzu rejestracyjnym, pracownik DMBH uaktywni Państwu możliwość logowania się do systemu ePromak.
Poziomy zabezpieczeń

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych., w celu uniknięcia niepotrzebnego ryzyka inwestycyjnego, Klient wypełnia ankietę informacyjną pozwalającą Domowi Maklerskiemu ocenić jego poziom wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego oraz celów inwestycyjnych.
Gdy w ocenie Domu Maklerskiego wybrany przez Klienta zakres usług jest dla niego nieodpowiedni ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanej wiedzy, pracownik informuje o tym Klienta. Jeśli mimo to Klient podejmie decyzję, że chce złożyć podpis pod umową i  tym samym potwierdzi wolę jej zawarcia, Dom Maklerski będzie mu świadczył usługi maklerskie i udzielał informacji o nich w pełnym zakresie. Klient nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na przedstawione w ankiecie pytania. Odmowę udzielenia odpowiedzi musi potwierdzić własnoręcznie złożonym podpisem.
Strona www, na której znajduje się formularz rejestracyjny zabezpieczona została poprzez specjalny algorytm szyfrujący SSL, co sprawia, że komunikacja między serwerem www Domu Maklerskiego a Państwa przeglądarką jest odpowiednio chroniona. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. dokłada wszelkich starań, aby funkcjonowanie formularzy rejestracyjnych w Internecie było odpowiednio zabezpieczone.

Opłaty i prowizje
Kontakt

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości związane z formularzami, sposobem ich wypełnienia lub procesem otwarcia rachunku, bardzo prosimy o kontakt z Telecentrum lub Zespołem Dystrybucji Internetowej.