Znajdź nas
O nas

Lista Punktów Przyjmowania Zleceń Citi Handlowy,  za pośrednictwem których Citi Handlowy świadczy usługi przyjmowania i przekazywania do DMBH zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych. Warunkiem świadczenia tej usługi na rzecz klienta jest:

 1. Posiadanie konta osobistego w Citi Handlowy oraz zawarcie z Citi Handlowy "Umowy o świadczenie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych"

 2. Zawarcie z DMBH "Umowy świadczenia przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego na rzecz Klienta Banku"
 • Oddział Citi Handlowy
  53-322 Wrocław

  Powstańców Śląskich 7a
  pełnozakresowy
 • Oddział Citi Handlowy
  85-950 Bydgoszcz

  Jagiellońska 21
  niepełnozakresowy
 • Oddział Citi Handlowy
  91-071 Łódź

  Karskiego 5
  niepełnozakresowy
 • Oddział Citi Handlowy
  31-133 Kraków

  Karmelicka 7
  niepełnozakresowy
 • Oddział Citi Handlowy
  31-133 Kraków

  Kołowa 8
  pełnozakresowy
 • Centrum Korporacyjne Kraków
  31-476 Kraków

  Al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 25b
  Quattro B, XIII p.
  niepełnozakresowy
 • Oddział Citi Handlowy
  00-613 Warszawa

  Chałubińskiego 8
  pełnozakresowy
 • Oddział Citi Handlowy
  00-073 Warszawa

  pl. Piłsudskiego 2
  pełnozakresowy
 • Oddział Citi Handlowy
  00-633 Warszawa

  Polna 11
  pełnozakresowy
 • Oddział Citi Handlowy
  00-923 Warszawa

  Senatorska 16
  pełnozakresowy
 • Oddział Citi Handlowy
  00-133 Warszawa

  Traugutta 7/9
  niepełnozakresowy
 • Oddział Citi Handlowy
  80-855 Gdańsk

  Wały Piastowskie 1
  niepełnozakresowy
 • Oddział Citi Handlowy
  81-366 Gdynia

  Batorego 28/32
  niepełnozakresowy
 • Oddział Citi Handlowy
  43-300 Bielsko Biała

  Cechowa 22
  niepełnozakresowy
 • Oddział Citi Handlowy
  40-092 Katowice

  Sokolska 29
  pełnozakresowy
 • Oddział Citi Handlowy
  61-738 Poznań

  Pl. Wolności 4
  pełnozakresowy
 • Oddział Citi Handlowy
  70-419 Szczecin

  pl. Rodła 8
  pełnozakresowy

Pełnozakresowe PPZ o następującej funkcjonalności:
 1. zawieranie umów oraz aneksów do tych umów w zakresie świadczonych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług maklerskich (w tym pełnomocnictwa do otwarcia w imieniu Klienta rachunku w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.)
 2. przyjmowanie dyspozycji zleceń, ich modyfikacji lub anulowania
 3. przyjmowanie zapisów na papiery wartościowe oferowane na rynku pierwotnym
 4. przyjmowanie innych dyspozycji związanych ze świadczonymi usługami maklerskimi

Niepełnozakresowe PPZ o następującej funkcjonalności:
 1. zawieranie umów oraz aneksów do tych umów w zakresie świadczonych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług maklerskich (w tym pełnomocnictwa do otwarcia w imieniu Klienta rachunku w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.)
 2. przyjmowanie zapisów na papiery wartościowe oferowane na rynku pierwotnym
 3. przyjmowanie innych dyspozycji związanych ze świadczonymi usługami maklerskimi