Nowe wymogi dla wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych – obligatoryjna dematerializacja akcji wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Kogo dotyczy obligatoryjna dematerializacja akcji?

  • Wszystkich niepublicznych spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych oraz publicznych spółek akcyjnych, jeśli część ich akcji jest niedopuszczona do obrotu (emisja niepubliczna).

Jakie są nowe obowiązki?

  • Obowiązek zawarcia z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (np. dom maklerski lub bank powierniczy) umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo zarejestrowania akcji w depozycie KDPW (w przypadku gdy spółka podejmie taką decyzję, na wzór akcji spółek publicznych; w takim przypadku akcje będą rejestrowane na rachunkach papierów wartościowych)
  • Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki i jej akcjonariuszy.
  • Nabycie akcji lub ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego będzie następować z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze akcjonariuszy (z pewnymi wyjątkami, gdy nabycie prawa lub ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego nastąpi z mocy prawa, np. w sytuacji objęcia akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki).

Co spółka musi zrobić i do kiedy?

  • Spółka musi wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce – pierwsze wezwanie do 30 września 2020 r.
  • Przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy spółka musi podpisać z uprawnionym podmiotem umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy (lub umowę o rejestrację akcji w KDPW, jeśli taka jest decyzja spółki).
  • Wybrać podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy uchwałą walnego zgromadzenia spółki.
  • Odpowiedzialność karna za niedopełnienie nowych obowiązków – grzywna do 20 tys. zł dla każdej osoby uprawnionej do reprezentacji spółki


Harmonogram dla Spółki – emitenta

ico1 Obowiązek posiadania przez spółkę strony internetowej z wydzielonym miejscem na komunikację z akcjonariuszami Od 1 marca 2021 r.
ico1Zawarcie umów o prowadzenie rejestru akcjonariuszy (poprzedzone uchwałą Walnego Zgromadzenia spółki) Do 30 września 2020 r.
ico1Maksymalny termin na pierwsze wezwanie spółki do akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji 30 września 2020 r.
ico1Maksymalny termin na ostatnie (piąte) wezwanie spółki do akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji 31 stycznia 2021 r.
ico1Uzupełnianie rejestru akcjonariuszy na podstawie informacji od spółek 30 września 2020r. - 28 lutego 2021 r.
ico1Uruchomienie rejestru akcjonariuszy
Utrata ważności przez akcje w formie dokumentowej
1 marca 2021 r.
ico1Utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały wpisane do rejestru akcjonariuszy 1 marca 2026 r.
Informujemy, że strony Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.