Znajdź nas
Informacje

27 kwiecień 2017

QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych serii 011.

Harmonogram oferty:
Data rozpoczęcia zapisów – 5 maja 2017r.
Data zakończenia zapisów – 31 maja 2017r.
Informacja o Zapisach:
Cena emisyjna jednego Certyfikatu – 1.085,68 zł
Wielkość Oferty – 500.000 Certyfikatów
Minimalna wielkość Zapisu – 10 Certyfikatów
Maksymalna wielkość Zapisu – 20.000 Certyfikatów

Prospekt emisyjny QUERCUS Multistrategy FIZ seria 005-014 znajdą Państwo tutaj.
Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia 6 października 2016 znajdą Państwo tutaj.
Komunikat aktualizujący nr 2 z dnia 13 października 2016 znajdą Państwo tutaj.
Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 3 listopada 2016 znajdą Państwo tutaj.
Komunikat aktualizujący nr 4 z dnia 8 listopada 2016 znajdą Państwo tutaj.
Komunikat aktualizujący nr 5 z dnia 5 stycznia 2017 znajdą Państwo tutaj.
Komunikat aktualizujący nr 6 z dnia 17 stycznia 2017 znajdą Państwo tutaj.
Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 6 marca 2017 znajdą Państwo tutaj.
Komunikat aktualizujący nr 8 z dnia 13 marca 2017 znajdą Państwo tutaj.
Karta Funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ tutaj.
Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego QMFIZ znajdą Państwo tutaj.
Informację o cenie emisyjnej znajdą Państwo tutaj.

Od 5 do 31 maja klienci posiadający rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Citi Handlowy będą mogli wziąć udział w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii 011 Funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ.

QUERCUS Multistrategy FIZ jest funduszem mieszanym typu absolutnej stopy zwrotu, zarządzanym przez specjalistów z Quercus TFI S.A. Celem funduszu jest wzrost wartości certyfikatów w długoterminowym horyzoncie czasowym bez względu na koniunkturę rynkową.

Zgodnie z przyjętą strategią inwestycyjną, fundusz może inwestować w różne klasy aktywów, w szczególności w akcje spółek polskich oraz zagranicznych, instrumenty dłużne oraz prawa pochodne na indeksy akcji, instrumenty dłużne i surowce poprzez poszukiwanie możliwości inwestycyjnych zarówno wśród niedowartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji długiej, jak i aktywów przewartościowanych i zajmowanie pozycji krótkiej. Podstawą procesu inwestycyjnego jest analiza fundamentalna.

Zapisy tytułem objęcia certyfikatów nowego funduszu przyjmowane będą w Domu Maklerskim Citi Handlowy oraz w Punktach Przyjmowania Zleceń Citi Handlowy.