Zasilenie rachunku
Informacje
Przelewy pieniężne kierowane do DMBH w celu zasilenia własnego rachunku inwestycyjnego prosimy definiować w następujący sposób:
Nr rachunku : 26-cyfrowy numer rachunku pieniężnego *
Bank odbiorcy : Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nazwa odbiorcy : Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
Adres odbiorcy : ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
Tytuł przelewu : zasilenie rachunku inwestycyjnego (imię i nazwisko właściciela rachunku inwestycyjnego) 

* w przypadku przelewów kierowanych spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej numer rachunku pieniężnego należy poprzedzić wielkimi literami PL.