CitiFX Pro

To co wyróżnia usługi maklerskie w DMBH to unikalna na rynku usługa doradztwa inwestycyjnego. Każdy Klient, korzystając z rekomendacji Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. w zakresie kupna i sprzedaży akcji zagranicznych, ma możliwość zweryfikowania lub zbudowania portfela inwestycyjnego, dopasowanego do własnych potrzeb przy uwzględnieniu akceptowalnego poziomu ryzyka.
Doradztwo na rynkach akcji zagranicznych wyróżnia:

  • wiedza zaczerpnięta z doświadczeń ekspertów Citigroup na całym świecie;
  • dostęp do rekomendacji na akcje z kluczowych giełd na świecie;
  • monitorowanie efektów realizacji przyjętej strategii inwestycyjnej w odniesieniu do aktualnej sytuacji rynkowej za pośrednictwem nowoczesnej platformy internetowej.