CitiFX Pro

Poznaj nową, zaawansowaną

platformę inwestycyjną

- CitiFX Pro

- szeroki wachlarz instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych i rynku walutowym
- unikalny na rynku serwis informacyjny
- zdalne i mobilne zarządzanie inwestycjami przez laptopy, tablety i smartfony przez 24 h

CitiFX Pro
Korzyści związane z akcjami zagranicznymi:
- Rozbudowana baza informacji dotyczących spółek giełdowych z rynku lokalnego i rynków zagranicznych;
- Łatwy dostęp do informacji finansowych i wskaźników giełdowych, filtry ułatwiające zawężenie kryteriów inwestycyjnych;
- Dostęp online do giełd zagranicznych, w tym m.in. NASDAQ, New York Stock Exchange, Deutsche Borse oraz realizacja inwestycji w czasie rzeczywistym.
CitiFX Pro
Klienci mogą zawierać transakcje na 60 parach walutowych od godz. 23:00 w niedziele do godz. 22:00 w piątek. Kwotowanie odbywa się w czasie rzeczywistym.

Wyróżnienia: najlepsza platforma FX 2013 według portalu Profit & Loss,
najlepsza platforma FX dla klientów indywidualnych 2012 według portalu Profit & Loss,
najlepsza platforma FX 2011 według portalu Profit & Loss,
najlepsza platforma FX dla klientów indywidualnych 2011 według FX Week.
CitiFX Pro