Znajdź nas
Informacje

9 czerwca 2017

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Uniwheels AG

Harmonogram wezwania:
Przedmiot wezwania: 954.920 akcji zwykłych na okaziciela spółki Uniwheels AG
Wzywający: Superior Industries International Germany AG
Nabywający: Superior Industries International Germany AG
Podmiot pośredniczący: Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
Cena za jedną akcję: 247,87 zł
Termin zapisów: od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.