Inwestowanie na globalnym rynku kapitałowym, daje inwestorom szeroki wybór instrumentów, ale jednocześnie wiąże się z koniecznością analizowania znacznej liczby danych oraz uwzględnienia czynników ryzyka, które nie występują na rynku krajowym.

Państwa decyzje inwestycyjne wspieramy profesjonalną wiedzą i doświadczeniem naszych licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Dlatego już dziś zapraszamy do zapoznania się z 3 nowymi, rozszerzonymi strategiami inwestycyjnymi DMBH. Zapewniamy przy tym narzędzie, które decyzje te pozwala realizować w sposób maksymalnie wygodny i prosty – jedyną w swoim rodzaju platformę CitiFX Stocks.


STRATEGIA KONSERWATYWNA

STRATEGIA
UMIARKOWANA

STRATEGIA
WZROSTOWA

STRATEGIA KONSERWATYWNA

obligacyjna dla Klientów:

 • oczekujących przede wszystkim regularnych dochodów (odsetki)
 • akceptujących częściowe spadki wartości portfela
 • zainteresowanych płynnymi instrumentami, które można szybko sprzedać nie ponosząc znacznych strat w kapitale

Rekomendacje inwestycyjne dla polskich i zagranicznych obligacji skarbowych i korporacyjnych o umiarkowanym poziomie ryzyka kredytowego.

STRATEGIA UMIARKOWANA

obligacyjno-akcyjna dla Klientów:

 • oczekujących zarówno regularnych dochodów (odsetki, dywidendy), jak i wzrostu wartości kapitału
 • akceptujących umiarkowane lub znaczne spadki wartości portfela w krótkim lub średnim terminie
 • zainteresowanych płynnymi instrumentami, które można szybko sprzedać akceptując ryzyko znacznych strat w kapitale

Rekomendacje inwestycyjne dla akcji spółek zagranicznych o wysokiej kapitalizacji oraz polskich i zagranicznych obligacji skarbowych i korporacyjnych o umiarkowanym oraz podwyższonym poziomie ryzyka kredytowego.

STRATEGIA WZROSTOWA

akcyjno-obligacyjna dla Klientów:

 • oczekujących przede wszystkim wzrostu wartości kapitału
 • akceptujących znaczne spadki wartości portfela w krótkim lub średnim terminie
 • zainteresowanych instrumentami o niższej płynności, których sprzedaż na rynku przez pewien czas może być niemożliwa

Rekomendacje inwestycyjne dla akcji spółek zagranicznych oraz polskich i zagranicznych obligacji skarbowych o umiarkowanym oraz podwyższonym poziomie ryzyka kredytowego.

Co to oznacza?

 • Dotychczasowi klienci - zyskują możliwość dywersyfikacji inwestycji pomiędzy 2 klasy aktywów tj. akcje i obligacje, ponieważ teraz w doradztwie poza akcjami będą dostępne również obligacje ( PLN, USD, EUR).
 • Nowi klienci - którzy do tej pory nie korzystali z naszej usługi ze względy na konserwatywny profil ryzyka, będą mogli przy inwestowaniu wolnych środków skorzystać z rekomendacji naszych licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Profesjonalne wsparcie analityków i maklerów zwiększa komfort związany z inwestowaniem na rynkach zagranicznych oraz otwiera zupełnie nowe możliwości lokowania kapitału.
Zmiana strategii inwestycyjnej (lub zawarcie nowej umowy na doradztwo) wymaga formy pisemnej, dlatego zapraszamy do kontaktu z maklerem lub Telecentrum DMBH pod numerem +48 22 690 11 11 lub wysyłając e-mail na adres: dmbh.zdi@citi.com
Informujemy, że strony Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.